מיט דיר אָן דיר, 1984

יהורם גאון ארכיוו

רשימה פון טיטלען
מיט איר, אָן איר - 1984
מיט דיר אָן דיר, 1984
וועבמאַסטער

צוויי רויזן

ליריקס: יעקבֿ אָרלאַנד
קאמפאזיטאר: מרדכי זעירא
דורכגעפירט דורך: יהורם גאון

מיט איר, אָן איר - 1984
מיט דיר אָן דיר, 1984
וועבמאַסטער

האַלטן מיר די ניגן

ליריקס: חיים העפער
קאמפאזיטאר: דאווי זעלצער
דורכגעפירט דורך: יהורם גאון

מיט איר, אָן איר - 1984
מיט דיר אָן דיר, 1984
וועבמאַסטער

אלטע ניגון

ליריקס: נתן אלטערמאן
קאמפאזיטאר: מרדכי זעירא
דורכגעפירט דורך: יהורם גאון

מיט איר, אָן איר - 1984
מיט דיר אָן דיר, 1984
וועבמאַסטער

האַרבסט בריוו

ליריקס און ניגון: יאיר קלינגער
דורכגעפירט דורך יהורם גאון

מיט איר, אָן איר - 1984
מיט דיר אָן דיר, 1984
וועבמאַסטער

א נאַכט פון ראַשעס

ליריקס: יאָראַם טאַהאַרלעוו
קאמפאזיטאר: משה ווילענסקי
דורכגעפירט דורך: יהורם גאון

מיט איר, אָן איר - 1984
מיט דיר אָן דיר, 1984
וועבמאַסטער

גוטע נאַכט פֿאַר ליבע

ליריקס: אילן גאָלדהירש
קאמפאזיטאר: נוריט הירש
דורכגעפירט דורך: יהורם גאון

מיט איר, אָן איר - 1984
מיט דיר אָן דיר, 1984
וועבמאַסטער

העל נאַכט

ליריקס: שימריט אָדער
קאמפאזיטאר: משה ווילענסקי
דורכגעפירט דורך: יהורם גאון

מיט איר, אָן איר - 1984
מיט דיר אָן דיר, 1984
וועבמאַסטער

די ליד צו איר

ליריקס: יעקבֿ אָרלאַנד
קאמפאזיטאר: מרדכי זעירא
דורכגעפירט דורך: יהורם גאון

מיט איר, אָן איר - 1984
מיט דיר אָן דיר, 1984
וועבמאַסטער

איך געדענק דיר

ליריקס: מיריט שם ​​אָר
קאמפאזיטאר: צביקה פּיק
דורכגעפירט דורך: יהורם גאון

מיט איר, אָן איר - 1984
מיט דיר אָן דיר, 1984
וועבמאַסטער

צי ניט נאַר מיט ליבע

ליריקס: Thelma Alligon Rose
קאמפאזיטאר: עדיסאן ריביראָ
דורכגעפירט דורך: יהורם גאון

מיט איר, אָן איר - 1984
מיט דיר אָן דיר, 1984
וועבמאַסטער

מיט דיר אָן דיר

ליריקס: נתן אלטערמאן
קאמפאזיטאר: נוריט הירש
דורכגעפירט דורך: יהורם גאון

מיט איר, אָן איר - 1984
מיט דיר אָן דיר, 1984
וועבמאַסטער

וואו ביסטו?

ליריקס און ניגון: לעאָנאַרדאָ פאַביאָ
איבערזעצונג: Thelma Alligon Rose
דורכגעפירט דורך: יהורם גאון

יהאָראַם גאַון

דער באַאַמטער וועבזייטל

Other languages