יהורם גאון

אזמר בשבחין

פיוטים לשבת נוסח יהודי ספרד - 1978
מילים: מן המקורות לחן: עממי ביצוע: יהורם גאון

שתף

אזמר בשבחין, למיעל גו פתחין, דבחקל תפוחין, דאינון קדישין.
נזמין לה השתא בפתורא חדתא ובמנרתא טבתא, דנהרא על רישין.
ימינא ושמאלא, ובינייהו כלה, בקישוטין אזלא, ומנין ולבושין.
יחבק לה בעלה, וביסודא דילה, דעביד נייחא לה, יהא כתיש כתישין.
צוחין אף עקתין בטלין ושביתין, ברם אנפין חדתין, ורוחין עם נפשין.
חדו סגי ייתי, ועל חדא תרתי, נהורא לה ימטי, וברכאן דנפישין.
קריבו שושבינין, עבידו תיקונין, לאפשא זינין, ונונין עם רחשין.
למעבד נשמתין ורוחין חדתין, בתרתין ובתלתין, ובתלתא שבשין.
ועיטרין שבעין לה, ומלכא דלעילא, דיתעטר כלא, בקדיש קדישין.
רשימין וסתימין בגו כל עלמין, ברם עתיק יומין, הלא בטיש בטישין.
יהא רעוא קמיה, דתשרי על עמיה, דיתענג לשמיה, במתיקין ודובשין.
אסדר לדרומא מנרתא דסתימא, ושלחן עם נהמא, בצפונא ארשין.
בחמרא גו כסא, ומדאני אסא, לארוס וארוסה, להתקפה חלשין.
נעביד לון כתרין במילין יקירין, בשבעין עטורין, דעל גבי חמשין.
שכינתא תתעטר בשית נהמי לסטר, בווין תתקטר, וזינין דכנישין.
שביתין ושביקין, מסאבין דרחיקין, חבילין דמעיקין, וכל זיני חרשין.
למבצע על רפתא, כזיתא וכביעתא, תרין יו"דין נקטא, סתימין ופרישין.
משח זיתא דכיא, דטחנין ריחיא, ונגדין נחליא, בגוה בלחישין.
הלא נימא רזין. ומילין דגניזין. דליתהון מתחזין. טמירין וכבישין.
אתעטרת כלה, ברזין דלעילא, בגו האי הילולא, דעירין קדישין.

כותרים נוספים

משולחנו של גאון

3 15יהורם גאון – Yehoram Gaonפורסם על ידי ‏‎Yehoram Gaon‎‏  · 25 במרץ ב-12:51  · מודה שבתור אחד ,שמעולם לא שמר את דעותיו לעצמו, כולל דעותיו הפוליטיות, אני מתחיל

משולחנו של גאון

 1-חשבון נפש  בשלושה פרקים

בתחילה חשבתי  להביא רק  קטעי ספרות  יפים,  לכבוד  יום  הכיפורים  הקרב ובא, דברים  שעניינם חשבון נפש, היָאִים  לעשרת ימי התשובה בהם אנו שרויים עכשיו,וכששמעתי את 

יהורם גאון

האתר הרשמי

תפריט נגישות